T. +371 29468496
info@agoram.lv

Elektromērījumi

Specializējamies elektromērījumos:

  • Kabeļu izolācijas pretstības mērījumi, lai noteiktu kabeļu tehnisko stāvokli un to bojājumus, ja tādi ir , un tos laicīgi varētu novērst:
  • Zemējuma kontūra pretestības mērījumi, lai varētu noteikt esošā un tiko samontēta zemējuma kontūra atbilstību elektroietaišu noteikumiem.
  • Elektroiekārtu slodzes strāvas mērījumi, lai varētu noteikt iekārtu faktisko nosloodzi attiecībā pret nominālajām slodzēm;
  • Cilpa faze – 0 pretestības mērījumi, lai varētu noteikt faktisko vadītāju salīdzinājumu pret nominālo;
  • Profilaktisko un obligāto elektormērījumu veikšana.